Online inschrijven of bestellen

in 1997 vierden we 50 jaar KWB BAVIKHOVE

uit de viering van 1 juni 1997
een brokje geschiedenis - of een brokje in de keel?

kvoorz97.jpg
Een aantal (ex-)voorzitters van KWB Bavikhove tijdens de viering. Van links naar rechts: Raoul, Raf, Noël, Pol, Hubert en Georges.

Onder de krachtige uitstraling en overredingskunst door de toenmalige onderpastoor E.H. Van Huyse, werd Albert Algoet aangezocht het voorzitterschap van de KWB op te nemen.

We schrijven 1948.

Datzelfde jaar in juni nog werd ook het fel besproken H. Hartfeest (opgevoerd massaspel) gevierd. Dit was de eerste activiteit welke de KWB meemaakte en werd er vol moed gestart door de eerste medewerkers, met name (onder voorbehoud): voorzitter Albert Algoet, proost E.H. Van Huyse, secretaris Pol Vandemoortele, schatbewaarder en Raak (maandblad) verdeler Jeroom Callens en verder mensen van het eerste uur: André Rosseel, Roger en André Verledens, Gerard Devaere, Gerard Stevens, Michel Schedin, Jeroom Tanghe, Gerard Dutoict.

De eerste activiteiten waren in de naoorlogse jaren gericht op praktische hulp bij mensen die hun huisje opknapten en kleine verbouwingen deden. Wat later sprong de KWB bij bij de eerste bouwlustigen (delven van kelder en funderingen).

Zo groeide er stilaan een kern uit, die de beweging op sociaal cultureel vlak begon uit te bouwen.

Toen een paar jaren later de KAV werd opgericht, werden verschillende terugkerende jaarlijkse activiteiten gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.

Zo herinneren zich nog veel mensen de jaarlijkse zomerfeesten, waar groot en klein een sport- en spelnamiddag kon beleven. En door het welslagen hiervan werden mensen aangespoord om toe te treden tot de beweging.

Net als elke vereniging kende de KWB ook zijn ups en downs. En het was niet zo raar dat de KWB enkele maanden zonder voorzitter op een laag pitje verder werkte.

En toch waren er nog mensen bereid om het voorzitterschap op te nemen. Ondermeer Hubert Rosseel, Georges Coppens, Marcel Meersch, Pol Rolly, Noël Nuyttens, Raf Devlaminck en de huidige (op 01-06-1997) voorzitter Raoul Sandra.

Op vrijwillige basis en onbezoldigd, veel vrije tijd opofferend, werkte men in de KWB verder. De vele leden, met een maximum van rond de 200 leden, kregen diverse activiteiten voorgeschoteld van praktische aard, maar ook op socio-cultureel vlak steeg het peil met de jaren.

Ook ontstonden in de schoot van de KWB diverse nevenactiviteiten met een afzonderlijk bestuur. We vermelden: een voetbalploeg (30 jaar actief), een wielertoeristenclub, De Kramsvogel (vogeltentoonstelling), een foto- en diaclub en een volleybalploeg.

Er werden lessenreeksen dansen georganiseerd, meer dan 10 jaar na-een werden varieté-avonden uitgevoerd, door eigen mensen (zang, dans, sketches, playback) in samenwerking met de KAV.

Tweejaarlijks nam de KWB deel aan een boekenbeurs, samen met ACW, KAV en het Davidsfonds, en dit een tiental keren.

Een tiental jaren geleden is er ook van start gegaan met klootschieten waarvan het West-Vlaams kampioenschap ook in de organisatie van de KWB geborgen ligt.

De eerste Boelbeurs startte ook 12 jaar geleden.

Reeds 15 jaar lang op eind augustus gaat men op zee sportvissen op makreel.

En ook de jeugd, onze toekomstige vrijwilligers misschien, worden niet vergeten: de actie Rijbewijs begeleidt tweejaarlijks jongeren tussen 17 en 19 jaar, op een betaalbare manier, op weg naar het rijbewijs.

Met de huidige bestuursploeg tracht men het volledig jaarprogramma uit te werken om eenieder de mogelijkheid te geven een activiteit mee te pikken op sportief, ontspannings- of socio-cultureel vlak.

Met deze 50 jaar, een halve eeuw, van inzet en vriendschap, kunnen de 127 leden rekenen op een bestuursploeg die verder werk zal maken van een degelijk programma "In touw voor elkander".

Bestuur.
Het bestuur (01-06-1997) beruste toen in handen van:
voorzitter Raoul Sandra
ondervoorzitter Jan Passchier
ondervoorzitter Stefaan Verschatse
Secretaris Rob Meire
lid dagelijks bestuur Hubert Hugelier en Dirk Rosseel
En nog 12 wijkmeester-bestuursleden met diverse verantwoordelijkheden.
 
Aanvulling 1 - werkjaar 1997-1998

Onder het mom van "Red de Voorzitter" wordt gestart met het creatieve project "reuzegrote kerststal". De voorzitter werd een jaartje gered, het vervolg (deel II) in werkjaar 1998-1999 werd echter toch gepland, vanwege de garantie op 'leute' (vertaald: 'plezier'). Sinds dit werkjaar is er een levensgrote kerststal op alle kerstfeesten van ACW en deeltakken, en bevriende organisties/verenigingen, made by KWB Bavikhove.

Het klootschieten van KWB Bavikhove gaat internationaal (deelname aan toernooien in Nederland) en de werkgroep wordt professioneel uitgebouwd (computerondersteuning, modern en aangepast materiaal, een eigen en gepersonaliseerde vlag).

Aanvulling 2 - werkjaar 1998-1999

Vanaf werkjaar 1998-1999 neemt wijlen Stefaan Verschatse de fakkel als voorzitter over. Zodoende kan Raoul Sandra zich nog meer concentreren op de promotie, en de sturing van o.a. een nieuwe werkgroep die uiteindelijk de PC-Club moet regelen. Hoofdoelstelling van deze club wordt vooral het 'bestrijden van de vijfde wereld' (de digitale analfabeten).

De invloed van laatstgenoemde ex-voorzitter op de werkgroep Klootschieten wordt afgebouwd en deze wordt meer en meer onder de leiding van Staf Zephirin geplaatst.

De PC-Club, met een helse voorbereiding er aan voorafgaand, wordt opgestart met een eerste werkgroep, waarin voorlopig enkel bestuursleden van de KWB een plaatsje hebben. Het is de bedoeling dat in deze werkgroep minstens evenveel leden (niet-bestuursleden) een plaatsje vinden als bestuursleden. Gelukkig hebben we al een lokaal, 6 goed werkende PC's met officiële besturings- en toepassingssoftware (van de M$ - stal natuurlijk), een laserprinter, een frigo, een witbord en een blauwe kapstok in 't zwart(!).

In het kader van de promotie wordt begin november 1998 de Bavikhoofse KWB op het World Wide Web gezet, en dit met deze (toch niet onaardige) site. Webmaster wordt Carlos Dylgat die we dan ook natuurlijk onmiddellijk inpalmen als 1ste lid (niet-bestuurslid) voor onze werkgroep PC-Club.

Aanvulling 3 - werkjaar 1999-2000

De PC-club barst uit zijn voegen: Van 1 naar drie groepen 'beginners'! Er volgen nu reeds 50 personen geregeld cursus in onze club ...
Het kampioenschap klootschieten bestaat 15 jaar, en dat we dit zullen vieren!
Onze buurafdeling Harelbeke heeft een kleine inzinking, en sluit zich aan bij het Bavikhoofs programma. We doen allemaal ons best en nieuwe interessante contacten worden gelegd.
Door onze over-activiteit kunen wij met het jaareinde zo maar eventjes bijna 20 nieuwe leden werven. Het blijkt dat we in onze provincie de beste score halen. Die mannen van Bavikhove toch hé.
En we zijn niet te stoppen. Op vraag van een lid organiseren we een informatiebijeenkomst met het oog op het opstarten van een 'beleggersclub'. Van meet af aan zijn 15 mensen betrokken bij de oprichting van onze 'speelclub'. We spelen fictief natuurlijk. Het is vooral de bedoeling bij te leren.

Aanvulling 4 - 2000-2016
 
Vaaf werkjaar 2002-2001 worden verschillende activiteiten verder gezet en sommige ook afgesloten.
- Actie rijbewijs voor jongeren en hun begeleiders.
- Kerstfeest samen met KAV (Femma)
- PC-Club
- Deelname verenigingenquiz Harelbeke.
- Ijsschaatsen & bowling.
- Kookavonden.
- Belegginsclub.
- Zaklampentocht in de Gavers.
- Sportvissen op zee.
- Boelbeurs jaarlijks 1ste weekend van juli
- Samenaankoop schoorsteenvegen.
 
Vanaf 2000 organiseerden wij ook nog uitstappen. 
- Plantentuin universiteit Gent.
- Memorial Vandamme.
- Night of the Proms.
- Luchthaven Oostende.
- Deltawerken Neeltje Jans.
- Planckendaal: de nationale gezinsdag KWB.
- Europese instellingen in Brussel.
- Luik: station en stadsbezoek.
- Bergen: station en stadsbezoek.
- Abdij van Affligem.
 
Activiteiten die nu nog doorgaan zijn:

- Jaarmis voor KWB'ers 1ste zondag van november.
- Winterwandeling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
- Fietstochten in de zomer.
- Samenaankoop brandhout.
- Ziekenbezoek rond Kerstmis bij zieke KWB leden door José Depoorter.
- Jaarlijkse algemene ledenvergadering, meestal in oktober (start nieuwe werkjaar). Later gaat dit door samen met de partners, en wordt het een gezellige avond.

Wij organiseerden ook nog:

- Bezinningen.
- Zwerfvuilactie in Bavikhove.
- Speelgoedactie: ieder kind een Sint.
 
Na het overlijden van Stefaan Verschatse in juli 2005, wordt zijn taak ondervoorzitter overgenomen door Jan Passchier en Rob Meire. Zij vervulden hun taak van 07/2005 tot 09/2010. 
 
Fussie:
Op 21/09/2006, werd in een gezamelijke bestuursvergadering, onder leiding van een verbondsverantwoordelijke, beslist om de afdeling KWB Hulste te fusioneren met onze afdeling KWB Bavikhove. De nieuwe afdeling werkt verder onder de naam kWB-BAHU (KWB Bavikhove-Hulste).
 
Na het stopzetten van de boelbeurs in 2010, moesten we andere activiteiten vinden om onze kas te spijzen. We namen deel aan de Kerstmarkten in Hulste, en van de chiro in Bavikhove. We namen ook deel aan de terrasjesavond van de Bavikhoofse feesten. We organiseerden ook pannekoekenverkoop in het begin van het jaar.
 
Eind december 2015 nemen Ann Callens, Yves Peers en Rob Meire, afscheid uit het bestuur.
Vanaf 01/2016 gaat KWB-BAHU verder met Willy Demeulemeester als secretaris-penningmeester en Rudi Roussel als aanspreekpunt, samen met een 10-tal andere bestuursleden.
 
We passen indien nodig deze rubriek verder aan.