Online inschrijven of bestellen

KWB? Wie we zijn...

De KWB is een socio-culturele vereniging (zeg maar beweging), die werk maakt van een leefbare maatschappij. Er zijn zo'n 90.000 aangesloten leden in meer dan 940 plaatselijke KWB-groepen. Als plaatselijke groep, met ongeveer 140 leden organiseren wij socio-culturele aktiviteiten die verschillende terreinen bestrijken: vorming, ontmoeting, dienstverlening.

KWB...
EEN BEWEGING IN BEWEGING

Een van de doelstellingen van onze vereniging is mensen samen brengen. Hiermee willen wij een antwoord bieden op het stijgende individualisme en op de groei naar ├ęcht sociaal contact. KWB stimuleert dan ook gezonde, sociale en betaalbare ontspanning.

KWB bouwt ook mee aan een rechtvaardige samenleving en wil zowel op nationaal, Vlaams en gemeentelijk vlak opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, een sociaal Europa, gezondheidszorg.

KWB leden krijgen ook de kans om hun talent te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. Wij dagen u uit om zinvol en creatief bezig te zijn in uw vrije tijd.

Deze doelstellingen hebben wij met de volledige bestuursploeg in een nieuw jaarprogrammagegoten.